Fotografie to kęsy czasu, które można wziąć do ręki.


Zatrzymam w kadrze dla Ciebie i Twoich najbliższych najważniejsze momenty Twojego życia.

Porter un regard bienveillant sur sa famille. Illustrer son histoire en images à chaque grande étape.